zviah.wordpress.com
זביגנייב הרברט: הקברניט
הקברניט מאת זביגנייב הרברט, מר קוגיטו ושירים אחרים, מפולנית: דוד וינפלד, הקבוץ המאוחד, תשמ"ד ב-28 בדצמבר שנת 1618 הפליגה מן הנמל שבאי טֶכֶל ספינת המפרשים "כף התקוה ה…