zviah.wordpress.com
אברהם סוצקבר: "היפרד משיריך", חשבתי לעצמי, ובה בעת התרקם במוחי שיר חדש…"
הרגע שלפני רגע המוות – הוא רגע המוות. אברהם סוצקבר מתאר את הרגע בו עומדים לירות בו. "היפרד משיריך", חשבתי לעצמי, ובה בעת התרקם במוחי שיר חדש…". סוצקבר איננו מפרש א…