zviah.wordpress.com
משוב לקוח על הבריאה
מייק לאצ'ר: משוב לקוח על בריאת העולם – פרויקט השקה הי אלהים, רוב תודות על סבב העשיה האחרון. באמת משתלב. נקודות משוב אחדות: 1 – מאד מרוצים מכל עניין האור אם-כי מתעוררים אצלנו ספקות ביחס …