zviah.wordpress.com
הדם שלו עלי
עדות 27 שם: *** | דרגה: סמלת | יחידה: סחלב | מקום: חברון "הייתי פעם בחברון והיתה שם איזה ילדונת אחת בלונדינית מהממת, '*** בת השטן' (ילדה יהודיה מההתנחלות בחברון). היא פשוט, היא עברה לנ…