zviah.wordpress.com
מורֵה שנאה
פיטר בויל: היטלר בווינה (1909) אני כותב את הרשימות האלה כי איני יודע איזה מיתוס ברצוני ליצור. אני לומד לשנוא זה מעל הכל לומד את המדע והמִדה המדויקת איך שונאים האחרים, איך מָעֳבֵרֶת השנאה. אני…