zviah.wordpress.com
יש המוצא בה נחמה: כיצד להתגונן בפני גזענות
הגזענות, עמדה של בוז ושנאה כלפי קבוצת אנשים, היא רגש עז, אישי ומשותף, השקעה רגשית המלכדת קבוצה. לכן קרובה כל-כך הגזענות לפטריוטיות: לעתים קרובות מתאפשרת הגאווה באמצעות ביזוי והתאחדות בשנאה.…