zviah.wordpress.com
המונוטייפ של דגא: שקרים המכוננים אמנות
עבודות המונוטייפ הפיגורטיביות של דגא מציגות "מציאות" אינטימית שחמימותה צורבת ומרחיקה. גדולתן של העבודות הללו כשיעור גדולתו של פסל "הרקדנית הקטנה בת ה-14" ושורש משותף להם בשמ…