zviah.wordpress.com
מייקל מור: מדוע נעשיתי סרבן מלחמה
הקטע להלן לקוח מספרו של מייקל מור, Here Comes Trouble, כפי שהובא ב-AlterNet תחת הכותרת, "מדוע נעשיתי סרבן מלחמה". איני יכול לזכור מתי בדיוק הפכתי מתנגד לעצם הרעיון של מלחמה, אבל א…