zviah.wordpress.com
ארנולד שנברג: ניצול מוורשה
"ניצול מוורשה" (A Survivor from Warsaw), קנטטה מס. 46 לקריין, מקהלת גברים ותזמורת מאת ארנולד שנברג (Arnold Schoenberg), נכתבה בין ה-11 ל-23 באוגוסט 1947, על פי עדות ששמע המלחין מפי ידי…