zviah.wordpress.com
תועלתנות, ג'יין אוסטן וביל היקס
ג'ורג' סיגל (1924-2000), כרזת הסרט, 1967 בממלכת התועלתנות אמריקה, נושאות האהבות הגדולות והנועזות רווחים מעל מסכי הקולנוע והטלוויזיה. ואילו באירופה הישנה, לא זו האמריקנית, נכתב "הרומן למשרתות&q…