zviah.wordpress.com
קָ‏אטסוּ‏שִיקַ‏ה הוֹ‏קוּ‏סָ‏אי: הגל הגדול
יצירתו הידועה ביותר של האמן היפני קאטסושיקה הוקוסאי (Katsushika Hokusai 1760-1849), "הגל הגדול", איננה פחות מהתגלות, הארה המגוללת באיטיות, להתבוננות המרוכזת, אירוע קוסמי מהיר מהרף עין…