zviah.wordpress.com
הנריק גוֹרֶצקי: סימפוניית שירי היגון
היצירה הידועה ביותר של המלחין הפולני הנריק גורצקי, אשר זכתה לציטוטים רבים גם בסרטים, היא הסימפוניה השלישית שלו, "סימפוניית שירי היגון" מ-1970. תמליל הפרק השני של היצירה מבוסס על מלים…