zviah.wordpress.com
איכות כרויה: הרומן הגרפי Ulysses Seen על פי ג'יימס ג'ויס
יש האומרים, כי אין צורך לקרוא את יוליסס של ג'יימס ג'ויס כדי לא להבינו. הרומן הדחוס, מציב בפנינו מחדש את שאלת ההבנה ונגישות היצירה מאתגרת וגִדולת מימדים כל-כך עד שאי-אפשר להכילה לא כל שכן "להשת…