zuzurabi.wordpress.com
Sanning framför våra ögon, blir till ånga!
Tystnad, mörker och köld. Isolerade väggar bland människor, de byggs. Hat och skillnader bland människor, den förebyggs. Gömd och osann sanning, den underbyggs. Som en bloddroppe fallen i snön, som…