zorbapop.wordpress.com
Slang
Om de letar tillräckligt länge så hittar de något till slut. Vad är väl ett par ynka polyper. Nåväl, en gastroskopi till, skall väl en riktig man klara. Snart blir jag sjuk av alla undersökningar.…