znakitowarowe-blog.pl
Znak towarowy i prawo autorskie – najczęściej popełniany błąd
Znak towarowy i prawo autorskie są bardzo silnie ze sobą związane. Grafik projektujący logo to w rozumienia przepisów – twórca. I teraz ważne pytanie. Czy podpisałeś z nim umowę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do firmowego logo? Jeżeli nie to