znakitowarowe-blog.pl
Używacz uprzedni. Ratunek gdy ktoś zastrzegł twoją nazwę firmy
Ogólnie jest tak, że osoba, która zastrzeże znak towarowy uzyskuje na niego monopol prawny. Tylko, że w Urzędzie Patentowym panuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Jeżeli nie chronisz swojego znaku, konkurent jest w stanie zastrzec Twoją nazwę firmy na siebie.