znakitowarowe-blog.pl
Procedura sprzeciwowa rejestracji znaków towarowych.
Właśnie weszły w życie rewolucyjne zmiany w rejestracji znaków towarowych. Procedura sprzeciwowa zastąpiła procedurę badawczą. Co to dla Ciebie oznacza?