znakitowarowe-blog.pl
Niezarejestrowany znak towarowy też podlega ochronie.
Nie zastrzegłeś nazwy swojej firmy i konkurencja zaczęła jej używać? Przeczytaj jak chroniony jest tzw. niezarejestrowany znak towarowy.