znakitowarowe-blog.pl
Monitorowanie znaków towarowych. Dlaczego obecnie jest tak ważne?
Monitorowanie znaków towarowych polega na pilnowaniu co jest zgłaszane do Urzędu Patentowego. Mając zarejestrowany znak towarowy możesz zablokować konkurenta, który chce zastrzec podobny znak towarowy. Przeczytaj więcej na ten temat.