znakitowarowe-blog.pl
Dostosowanie znaku towarowego do rejestracji w Urzędzie Patentowym.
Nazwę i logo firmy nie zawsze da się zastrzec. Ochrony możesz nie dostać, jeżeli wystąpią bezwzględne lub względne przeszkody w rejestracji. Tak się może stać, jeżeli Twoja marka jest podobna do znaku już chronionego. W takim przypadku rozwiązaniem jest dostosowanie