zlkontempo.com
ေဘေဒါဝ္ ကဗ်ာမ်ား
ေဘေဒါဝ္ ကဗ်ာမ်ား ကဗ်ာ အပုဒ္ ၇၁ ပုဒ္ ေဘေဒါဝ္အတၳဳပၸတၱိ တ႐ုတ္ကဗ်ာအေၾကာင္းေဆာင္းပါးရွည္ ေဇယ်ာလင္း ဘာသာျပန္၊ ႏွစ္ကာလမ်ား ထုတ္ေဝမွု တနိဖိုး၂၅၀၀ က်ပ္၊ စာအုပ္တန္ဖိုးအတိုင္းသာ က်သင့္ၿပီး စာတိုက္ကေနတဆင့္လည္း ပို့ အခမဲ့ နဲ႔ ပို့ပါတယ္။ ဆရာဦးသာနိုး ဘာသာျပန္ေတြ အရင္ အနည္းအက်ဥ္း... #beidao #news #poetry
zlkontempo