zlkontempo.com
ေရခ်ဳိးခန္းနဲ႔ ‘ငါ’ျပဳလုပ္ခ်က္
မ်က္ႏွာသစ္ လက္ေဆးဇလံုဟာ American Standard မိတ္အင္တရုပ္ ၃ခုဝယ္ ၁ခုလက္ေဆာင္ရ (အ)နက္ျပာေရာင္ေလး 'ဦးေခါင္းနဲ႔ပခံုး' ရွမၸဴး 'အမ်ဳိးသားမ်ားဆံပင္အတြက္သီးသန္႔' တစ္ေယာက္ရဲ႕'ငါ'ရဲ႕ကိုယ္သင္းနံ႔ အျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕'ငါ'ရဲ႕ေခၽြးနံ႔ 'ငါ'ခ်င္းထပ္ၿပီးတဲ့အခါ ငါးကန္ထဲကပိုက္နဲ႔ဖမ္းလိုက္တဲ့ ေနေရာင္ထဲတလက္လက္... #poetry
zlkontempo