zlkontempo.com
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၄၉)
'ကဗ်ာ' ဆိုတာဟာ စိတ္တြင္းျဖစ္ေပၚတယ္။ စိတ္ရဲ႕အလုပ္ ျဖစ္တယ္။ စိတ္အလုပ္ရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ ျဖစ္တယ္။ စိေတၱ စိတၱံ ကာဗ်ံ။ စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။ ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဇယလ ၂၁ ဇြန္ '၁၈ #notes #poetry #talkingaboutpoetry
zlkontempo