zlkontempo.com
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၄၈)
"ကဗ်ာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရးတယ္" ဆိုတဲ့စကားကို အခ်က္ ၅ ခ်က္နဲ႔ သံုးသပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ (၁) ကဗ်ာအႏုပညာေပၚ နားလည္မႈသေဘာထား (၂) ကဗ်ာေရးဖြဲ႕မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းေပၚ နားလည္မႈသေဘာထား (၃) 'လြတ္လပ္မႈ'ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေပၚ နားလည္မႈသေဘာထား (၄) စိတ္ရဲ႕အလုပ္လုပ္ပံုေပၚ နားလည္မႈသေဘာထား (၅)... #notes #poetry #talkingaboutpoetry
zlkontempo