zlkontempo.com
အတက္ေန႔ပံုတူေရးဆြဲျခင္း ေလ့က်င့္ခန္း
အထားမွားခဲတဲ့ အမွတ္ရမႈတစ္ခု --- အနံ႔ထဲက ဝိုးတဝါးရုပ္ပံု --- သူ႔ကိုယ္သူ ေမးခြန္းလို႔ စိတ္မခ်ေသးသေယာင္ ေဘးဘီမသိမသာလွည့္တြန္႔ လြတ္ရုန္းခြင့္တစ္ခုကို လက္လြတ္ဆံုးရႈံး အဖံုးထဲ ျပန္ငုပ္ဆင္းသြားတယ္။ လံုးလံုးေပ်ာက္ဆံုးသြားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး အေၾကာင္းတစ္ခုခုထဲ လမ္းေၾကာင္းမွား ေပၚရင္ေပၚလာမယ္... #poetry
zlkontempo