zlkontempo.com
ပထမဆံုး ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို ဖမ္းဖို႔ (မာတင္ နီမိုလာ)
ပထမဆံုး ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို ဖမ္းဖို႔ သူတို႔ ေရာက္လာၾကတယ္ ကိုယ္ဘာမွ မဆန္႔က်င္ခဲ့ဘူး ကိုယ္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္မွ မဟုတ္တာ ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ေတြကို ဖမ္းဖို႔ သူတို႔ ေရာက္လာၾကတယ္ ကိုယ္ဘာမွ မဆန္႔က်င္ခဲ့ဘူး ကိုယ္ဟာ ဆိုရွယ္လစ္မွ မဟုတ္တာ ၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢဝင္ေတြကို ဖမ္းဖို႔... #martinniemoller #poetry #translation
zlkontempo