zlkontempo.com
ႏွစ္ကူးေတာ့မယ့္ႏွစ္မ်ား
ေလာင္ကၽြမ္းေနၾကမွာပဲေနာ္ ဒီဇင္ဘာရဲ႕ ကူးရေတာ့မယ့္ ဦးေႏွာက္ေဆးဆဲလ္ေတြ တစ္ေန႔တစ္ေန႔မင္ရတဲ့ လမ္းေပၚမွာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔မျမင္ရတဲ့ လမ္းေပၚမွာ။ ဦးငိုက္စိုက္နဲ႔ တေမာ့ေမာ့ တေမာ့ေမာ့နဲ႔ ဦးငိုက္စိုက္ ဘယ္လိုမဆိုေတာ့ ဖတ္သန္းၾကရမွာပဲေလ စက္ဝိုင္းထဲ ဖတ္သန္းၾကရသလိုပဲေပါ့ ေနာ့။ သူတို႔ကို ဘယ္လို... #poetry
zlkontempo