zlkontempo.com
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၂၂)
၁။ ျပင္ပကိုျပင္ပနဲ႔ဖြဲ႕ ၂။ အတြင္းကိုျပင္ပနဲ႔ဖြဲ႕ ၃။ ျပင္ပကိုအတြင္းနဲ႔ဖြဲ႕ ၄။ အတြင္းကိုအတြင္းနဲ႔ဖြဲ႕ သရုပ္မွန္------------------------------------------------ေမာ္ဒန္ ၁ ေခတ္ေပၚ ၂ / ၃ ၄ - ၁၉၉၀ ထုတ္ "ေခတ္ေပၚကဗ်ာ ၁၀" ဟာ ထင္ရွားတဲ့ပြိ ုင့္တစ္ခု - ၂။ နဲ႔ ၃။ ရဲ႕... #notes #poetry #talkingaboutpoetry
zlkontempo