zlkontempo.com
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၃၂)
ပံုသ႑ာန္ဖြဲ႕စည္းမႈေဗဒ formalism ဟာ ကဗ်ာရဲ႕ခနၵာေဗဒ ကိုတစ္ကြက္မက်န္ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။ ဖမ္းဆုပ္မရတဲ့အသက္ဝိဥာဥ္ကေတာ့ ယံုၾကည္မႈတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတစားစားရဲ႕ရုပ္လြန္ရနံ႔ျဖစ္တယ္။ ရုပ္ခနၵာနဲ႔အသက္ဝိဥာဥ္ဟာဆက္ေနတာမွန္တယ္။ အဲဒီဆက္စပ္ပံုဟာရိုးစင္းရွင္းလင္းႏိုင္သလို... #notes #poetry #talkingaboutpoetry
zlkontempo