zlkontempo.com
ေဘာ့ခၽ္ညာ လ်ဴဘိုမဲလ္ဆကီးလမ္းက တိုက္ခန္းေတြ (ယူဂ်ီးနီးယပ္စ္...
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သင္ဟာ လူေသတစ္ေယာက္ထဲ ေနထိုင္ေနခဲ့ၿပီးမွေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ တိုက္ခန္းေတြေျပာင္းေနရတာလဲ ေသလူဟာလည္း သင္ဘယ္ေတာ့မွ မေရာက္ႏိုင္မယ့္ ေလာကဘံုေတြကို စြန္႔ခြာၿပီး သင္နဲ႔အတူ လိုက္ေနမွာမို႔တဲ့လား ပိုက်ယ္ရင္က်ယ္၊ ပိုက်ဥ္းရင္က်ဥ္း တိုက္ခန္းေတြ... #eugeniusztkaczyszyndycki #poetry #translation
zlkontempo