zlkontempo.com
ဘုရားသခင္နဲ႔ မိမိ ပိုနီးစပ္ခ်င္လို႔ (ေကသီ ဒက္ဂင္းန္တက္ရွ္)
ေဟာဒီကမ႓ာႀကီးမွာ သင္ဘာလုပ္ေနတာလဲ။ ဘုရားသခင္က မိမိကို တစ္ခ်ိန္လံုးဓာတ္ပံုရိုက္ေနလို႔ မိမိကိုယ္မိမိ လွတပတ ေနေနရတယ္ေလ။ မိမိဟာ ဘုရားသခင္ကို ကိုယ္ေတာ့္ခႏၶာေပးလိုက္တယ္။ လူေတြကို ေသေစၿပီး လူအသစ္ေတြ လုပ္ေနမယ့္အစား အခုရွိေနတဲ့ လူေတြကိုပဲ ဆက္လက္ထားရွိလိုက္ပါလား။ ေယရႈဟာ... #katiedegentesh #poetry #translation
zlkontempo