zlkontempo.com
ေခတ္ေပ၊ ေခတ္ပိ၊ ကြန္တမ္ပိုရာရီ
ေခတ္ေပါ ္ကဗ် ာနဲ ့မတူခ်င္လို ့၊ ေခတ္ေပါ ္ကဗ် ာနဲ ့ၿခားနားခ်င္လို ့၊ ေခတ္ေပါ ္ကဗ် ာက မသံုးတဲ့နည္းေတြကို စမ္းသပ္သံုးစြဲလာခဲ့တာ အခုဆို ၁၀ ႏွစ္ၿပည့္ခဲ့ပါၿပီ ။ အဲသလို မတူေအာင္ ၊ ကြဲၿပားၿခားနားေအာင္ တမင္ၿပဳ လုပ္ယူခဲ့ရတဲ့ နည္းေတြနဲ ့ေရးသားဖြဲ ့စည္းၿပဳလုပ္လာတဲ့ကဗ် ာေတြကို ေခတ္ေပါ ္/ ေခတ္ၿပိ... #poetry
zlkontempo