zlkontempo.com
ပံုရိပ္ထင္ေယာင္ မ်က္ႏွာၿပင္တစ္ခု
ဟင့္အင္း ။ ေယဘူယ် ငါ မၿဖစ္နိုင္ဘူး ။ ငါ့ကိုအမည္ေပးႀကပါ ။ လင္းလြန္းအားႀကီးတဲ့ […] #concrete #visual
zlkontempo