zlkontempo.com
ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္း စာအုပ္သမိုင္း (အန္ခရီေအးတစ္ဗ္ ကြန္ဆက္ပ္ခ်ဴရလ္ ကဗ်ာ)
အလယ္အလတ္အဆင့္စာအုပ္ဆိုင္မွာေတာင္ တင္ထားတဲ့ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းစာအုပ္ေတြထဲက ဟင္းလ်ာစားဖြယ္ေတြဟာ တစ္သက္စားမကုန္ႏိုင္ဘူး။ ခ်က္ဖို႔ ေနေနသာသာ။ သက္သတ္လြတ္ဟင္းခ်က္နည္းေတြက အစ သမိုင္း၀င္ပုဂၢိဳလ္ေတြစားခဲ့တဲ့ ဟင္းလ်ာ စားဖြယ္ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ား။ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းစာအုပ္ေတြဟာ... #articles #conceptual #uncreative
zlkontempo