zlkontempo.com
ဂလက္ဆီ တက္ဘလစ္အေၾကာင္း ေတြးရင္း . . .
ကဗ်ာဟာ ဆြမ္းေကၽြးသလိုပဲ၊ အတုအပသတိျပဳ သင့္အာ႐ံုေတြေရွ႕ေမွာက္မွာ သင့္ကိုေခၚေဆာင္လာျပီလား။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ပလီစိေခ်ာက္ခ်က္ဟာ အနည္းကိန္းေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အာဠာ၀ကရဲ႕ ဟာသဟာ ကာဗ်တဲ့။ အိုး . . ဗာလ ၊ ဗာလ။ ေကာင္းကင္ၾကိဳးတန္းေပၚလမ္းေလွ်ာက္ျပတာမဟုတ္ဘူး ေကာင္းကင္ရဲ႕ ေထာက္တိုင္ေတြကို အကဲစမ္းေနတာ။ သိစိတ္ဆိုတာ... #poetry
zlkontempo