zlkontempo.com
သီခ်င္း
လွ်ပ္စစ္လြန္နဲ႔ နံရံကို ထြင္း ထြင္း ထြင္းေနတဲ့ အသံ ထြင္း ထြင္း ထြင္း။ ရပ္။ ငွက္မည္း ၅ ေကာင္ေနာက္ ငွက္ျဖဴ တစ္ေကာင္ ညေနေကာင္းကင္ မိုးရြာထားလို႔ရႊဲစိုေနတဲ့ ေကာင္းကင္ေပၚ သံခၽြန္လိုျခစ္သြားတယ္။ ထြင္း။ ေျမျပင္ေပၚမွာ ဆာေလာင္မႈ တစ္ခုလိုအရာဟာ သူ႔အရိပ္ကိုသူတရြတ္ဆြဲ။ မိမိတို႔အမီေရာက္လာတယ္။... #poetry
zlkontempo