zlkontempo.com
အံ့ဘြယ္ပဲ –– (အဲန္ စတီဗင္န္ဆင္န္)
'လိုက္ခရာ' ေျခစြပ္ကေန လြတ္ေျမာက္သြားေအာင္ မိမိဆြဲခၽြတ္ေနတဲ့ ေဟာဒီမိမိရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္ေပါ့ ၊ အံ့ဘြယ္ပဲ ၊ တစ္ခ်ိန္တုန္းက မိမိရဲ႕ ဘိုးတံကိုင္ခဲ့တဲ့ လက္ရဲ႕ အခုအဆစ္ေရာင္နာျဖစ္ေနတဲ့ လက္ေခ်ာင္းေတြ ၊ ဆီဇာဆိုတဲ့ ခ်ယ္လိုတေယာၾကီးတစ္လံုးရဲ႕ ေက်းကၽြန္ေတြ ၊ ျပီးေတာ့... #annestevenson #poetry #translation
zlkontempo