zlkontempo.com
စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ လွည့္စားမႈအားလံုးကို ဆန္႔က်င္ (ယန္ကၽြံ႕)
မေန႔ညက ငါ ပဲငံျပာရည္ကိုအိပ္မက္မက္တယ္ –– မေန႔ညက ငါ မ်ိဳးေစ့ကေနအေညႇာက္ေပါက္လာတယ္ ––မေန႔ညက ပင့္သက္တစ္ခ်က္လို က်ယ္ျပန္႔တဲ့ သဲကႏာၱရၾကီးဟာ အေ၀းၾကီးထြက္ခြာသြားေလတယ္။ တိမ္မည္းေတြရဲ႕ အသံေတြငါၾကား တယ္ ၊ တံစက္ျမိတ္ေတြေအာက္မွာ ၊ အိုးအိမ္ေတြ ျဖိဳဖ်က္ခ်လိုက္လို႔... #poetry #translation #yanjun
zlkontempo