zlkontempo.com
တ႐ုတ္ေခတ္ျပိဳင္ကဗ်ာဆရာ ယန္ကၽြံ႕ Yan Jun
`မင့္အေမ စ ပတ္´ `က်န္ဇီမင္း´ စတဲ့ အခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံစကားလံုးေတြ လႊတ္ေပးဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္ေတာင္းဆိုတယ္။ ေတာင္းဆိုမႈေတြ၊ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားမႈေတြ၊ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တဲ့ ႐ုပ္သိမ္းမႈေတြ၊ မဲ့ရြဲ႕ျပတဲ့ မဲ့ရြဲ႕ျခင္းေတြ၊ သူ႔ခံစားမႈေတြကို အျမဲထုတ္ေဖၚေနတဲ့ ငနဲကို... #poetry #translation #yanjun
zlkontempo