zlkontempo.com
ကစားမလား အဂၤလိပ္အ​ကၡရာေလးမ်ား
S ဟာ စတင္တယ္ စက္တင္ဘာမွာအလုပ္စ၀င္တယ္ စကားစရွာမရၿဖစ္တယ္ စသည္ၿဖင့္ ဒါေပမယ့္ၿပသနာေတာ့ရွိတယ္ စုဆုစန္ဒီကို ‘s’ နဲ ့လား ‘hs’ နဲ ့လား ေအာင္ဆန္းစုႀကည္ Z ဟာ ဇာတ္လမ္းသေဘာ Z ကိုယ္တိုင္ဟာ အဆင္ခံထားရတဲ့ ဇာတ္လမ္း ၿပီးၿပည့္စံုလို ့ ဘာမွ ၿဖုတ္ထုတ္တပ္စင္ေၿပာင္းလဲစရာမလိုေတာ့ပါေႀကာင္း အဂၤလိပ္အကၡရာၽမွာ Z... #poetry
zlkontempo