zlkontempo.com
ငါ့ကို ကမာၻၾကီးထဲ ဆြဲမသြင္းနဲ႔
ငါ အဂၤလိပ္စာ မတတ္ေသးဘူး ငါ အင္တာနက္ မတတ္ေသးဘူး ငါ စာေမးပြဲ မေျဖရေသးဘူး ငါ့ကိုကမာၻၾကီးထဲ ဆြဲမသြင္းန႔ဲ ငါ့မွာ အ၀တ္အစား မရွိေသးဘူး ငါ့မွာ အေပ်ာ္အပါး မရွိေသးဘူး ငါ့မွာ ေျပာစရာစကား မရွိေသးဘူး ငါ့ကိုကမာၻၾကီးထဲ ဆြဲမသြင္းန႔ဲ အဲဒီမွာ ငါ့ရြာေလး မရွိဘူး အဲဒီမွာ ရြာေနာက္ေဖးက ၀ါး႐ံုေလးမရွိဘူး အဲဒီမွာ... #poetry
zlkontempo