zlkontempo.com
ေရလိုက္ရင္း ေမကိုက္ရင္း
အဲဒီေခ်ာင္းကို ျဖတ္ျပီးမွ ေနာက္တစ္ခါျဖတ္လည္း ဒီေခ်ာင္းပဲ ေနာက္တစ္ခါထပ္ျဖတ္လည္း ဒီေခ်ာင္းပဲ ဒီေခ်ာင္းကိုပဲ ထပ္ထပ္ျဖတ္ေနရတယ္။ ေန႔စဥ္သံုးဘာသာစကားရဲ႕ ေတာင္ၾကားေတြထဲ တစ္ေန႔ငါးလံုးပစ္သြင္းရတယ္။ လက္နက္ၾကီးကလာတဲ့အသံဟာ ဘယ္အသံနဲ႔မွမတူဘူး။ ရင္းႏွီးျပီးသားလို႔ထင္ရတဲ့ စာသားေတြအေပၚ...
zlkontempo