zlatnirasudenac.wordpress.com
Добрица Ћосић и Данојлић, о истом
ЦЕНЗУРА је постојала, мада је била вешто камуфлирана. Сваки лист или часопис, издавачко предузеће, морало је имати Програмски савет, чији су чланови долазили из сфере политике (књижевне и политичке…