zlatnirasudenac.wordpress.com
Фуснота са пет звездица: критичари о критичарима
То су већ солидни редови, неувијени, истина у заметку, (најава) будуће српске књижевне критике, која пробија љуску – бастиона официјелне српске литературе и критике 20. века. Што се тиче ост…