zlatnirasudenac.wordpress.com
Поводом „троглаве моћи“ послератне књижевне критике
Врло су ретки данас песници и критичари26 који говоре и показују СТВАРАЛАЧКУ МОЋ, на делу је стваралачка немоћ. Протагонисти стваралачке немоћи нису способни да пренесу искуства вели…