zlatnirasudenac.wordpress.com
АНКЕТА ЈЕДНЕ КОТЕРИЈЕ, И КОМЕНТАРИ
„Ако се Милосав Тешић, који је толико пута критикован (у неповољном тону поменут шеснаест пута! – треба само погледати Регистар имена на крају „Исидоријане“) – није од…