zlatnirasudenac.wordpress.com
Читајући прво фототипско издање Крфског Забавника
Ту бисмо могли да мало застанемо, да се тужно осмехнемо, и поново подсетимо мотоа, речи Б. Лазаревића о критици и критичарима, којима овај текст започиње. Да ли поједини наши крити…