zlatnirasudenac.wordpress.com
Одломак из НЕОБЈАВЉЕНЕ РУКОПИСНЕ ГРАЂЕ
Ништа није онако како на први поглед изгледа и како се чини да јесте; у суштини, иако је већ 20. век практично за нама, иако је дошло време за свођење биланса, није отворена пожељна расправа о доме…