zlatnirasudenac.wordpress.com
КОТЕРИЈЕ, ИЛИ ПОНОВО О ЈОВАНУ СКЕРЛИЋУ
Послератни “скерлићевци”, као и они предратни, формирали су фронт тзв. официјелне литературе, који сам критиковао, као и негативан тзв. позитивистички утицај наших тзв. прекумановских интелектуалац…